INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

12.09.2013
Elbląski Klub Sportowy Mlexer pod patronatem Starosty Elbląskiego oraz Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w dniu 21.09.2013r o godz. 9.30 organizuje - INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO.

 Elbląski Klub Sportowy Mlexer pod patronatem Starosty Elbląskiego oraz Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w dniu 21.09.2013r o godz. 9.30 organizuje

INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Zaproszonym gościem specjalnym będzie wice prezes PZTS Pan Tadeusz Czyczel.

 

1  Turniej zostanie rozegrany w Gronowie Elbląskim w  hali gimnazjum ul. Osiedlowa 6.

Zgłoszenia do godz. 9.30.

Losowanie poszczególnych kategorii godz 9.40

Zawodnicy w I kategorii zostaną rozlosowani zgodnie z rankingiem PZTS po sezonie 2012/12013 , kategoria II bez rozstawiania zawodników.

Rozpoczęcie gier godz. 10.00

 

2 Uczestnictwo

Zawodnicy nie zrzeszeni i zrzeszeni w PZTS, z wyjątkiem zawodników, którzy w sezonie 2012/2013 uczestniczyli w rozgrywkach Ekstraklasy, Superligi i I ligi.

3 Kategorie

Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach.

1 kategoria – zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy uczestniczyli w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego

2 kategoria – pozostali uczestnicy turnieju.

Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników dwóch kategoriach (każda kategoria jest rozgrywana jako oddzielny turniej).

4 Sposób przeprowadzania turnieju.

System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych uczestników podczas odprawy technicznej (preferowany system rozegrania turnieju do 2 porażek).

5 Nagrody

Zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary.

Najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju w kategorii II otrzyma nagrodę rzeczową.

6 Pozostałe informacje

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione  na terenie obiektu

- organizator nie odpowiada za urazy powstałe podczas imprezy

- każdy z uczestników musi mieć własne ubezpieczenie NW

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Wójta gminy Gronowo Elbląskie Marcina Ślęzak

 

 

                                                                                        Rzecznik EKS Mlexer

                                                                                           MK.

Odwiedzin strony: 450639
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00