Regulamin TOP 12

07.02.2024


  Regulamin turnieju tenisa stołowego

  GRAND PRIX ELBLĄGA

  TOP 12

 

 

1. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w cyklu 12 turniejów (1 w miesiącu) w Hali Sportowo Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej 135.(sala klubowa MLEXER). 11 turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy w grudniu dla wszystkich zawodników którzy zagrali w co najmniej 5 turniejach. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany po uzgodnieniu z zarządem i trenerem.

2. Cel turnieju

Promocja klubu MLEXER oraz integracja środowiska tenisa stołowego. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu .

3. Warunki Uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni. W turnieju obowiązuje wpisowe 10 zł dla aktywnych członków opłacających składki w klubie MLEXER oraz 20 zł dla wszystkich pozostałych uczestników. Cała kwota wpisowego zebrana na poszczególnych turniejach zostanie przeznaczona na zakup nagród rzeczowych.

4. System Rozgrywek i zasady gry

Turniej zostanie rozegrany w kategorii open bez podziału na kategorię kobiet i mężczyzn. Mecz rozgrywany będzie do 3 wygranych setów (11 punktów 1 set).System gier uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników. Będą to rozgrywki systemem do dwóch porażek ( finał zamknięty). W każdym turnieju będą mecze o miejsca od 1 do 16. Przed każdym turniejem dwaj najwyżej skalsyfikowani zawodnicy będą rozstawieni. Pozostali będą losowani. Każda pierwsza szesnastka będzie zdobywała w każdym turnieju kwalifikacyjnym punkty według systemu 1 miejsce -16 pkt, 2 miejsce- 15 pkt, 3 miejsce-14 pkt…………..16 miejsce-1pkt. Do punktacji generalnej będą zaliczać się punkty ze wszystkich turniejów kwalifikacyjnych (promocja dla systematycznych uczestników turniejów). Warunkiem uczestnictwa w turnieju finałowym będzie uczestnictwo w przynajmniej 5 turniejach kwalifikacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów o wyższej pozycji będzie decydować w pierwszej kolejności większa liczba wyższych miejsc w poszczególnych turniejach , w drugiej kolejności bilans gier bezpośrednich. Jeżeli zdarzy się że to nie wyłoni miejsca w tabeli między zawodnikami zostanie rozegrany dodatkowy mecz o uczestnictwo w turnieju finałowym. Sędziowanie koleżeńskie. Wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów. Wyniki po poszczególnych turniejach będą publikowane na stronie klubu oraz w hali na tablicy informacyjnej. Kwota zebranych środków finansowych będzie oczywiście jawna.

5. Nagrody

 Dla najlepszych dwunastu zawodników cyklu turniejów TOP 12 nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków finansowych uzyskanych z wpisowego. W przypadku pozyskania sponsorów cyklu będą przewidziane dodatkowe nagrody niespodzianki.

6. Postanowienia końcowe

Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. Zawodnicy muszą posiadać własny sprzęt do gry (rakietki i piłeczki).

 

 

Turniej rozgrywany pod patronatem klubu

  EKS MLEXER ELBLĄG.

 

Odwiedzin strony: 791307
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00