Wakacje z rakietka - harmonogram i regulamin zajęć

14.08.2023


Elbląski Klub Sportowy Mlexer organizuje zajęcia sportowo - rekreacyjne gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji od 16.08.-31.08.2023r. Zajęcia będą się odbywać w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 135/wejście od osiedla-sala tenisa stołowego/ z wyjątkiem soboty i niedzieli w godzinach od 1000 - 1130 Harmonogram i regulamin zajęć znajduje się na stronie mlexer.elblag.pl

Zajęcia realizowane są przy wsparciu Gminy Miasto Elbląg i Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież. EKS Mlexer

 „Wakacje z rakietką”  16.08 – 31.08.2023r.

  „Tenis stołowy jako aktywność sportowa”  16.08. – 31.12.2023r.

                                                             

 1.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć.

2.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ładu na obiekcie sportowym i sali do tenisa stołowego.

3.Uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój sportowy i obuwie sportowe na jasnej podeszwie.

4.Uczestnik zajęć w czasie ich trwania przebywa pod opieką prowadzącego zajęcia i ma obowiązek wykonywać jego polecenia.

5.Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków , każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.

6.Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione.

7.Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach wyrażają zgodę na nieodpłatne

rozpowszechnienie swojego wizerunku , utrwalonego w formie zdjęć lub relacji

video w celu promowania rozwoju sportu , rekreacji i wychowania fizycznego.

Zdjęcia i relacje video mogą być dostępne w prasie , na stronach internetowych

 organizatora,współorganizatora,sponsorów oraz w mediach

 społecznościowych wyżej wymienionych.

                                                                                                            EKS Mlexer Elbląg

„Wakacje w mieście”     16.08.-31.08.2023r.

Harmonogram zajęć

16.08..2023r.                                                                                                                                       

10:00 -10:30 – przywitanie uczestników i omówienie programu zajęć i zasad ogólnych obowiązujących na obiektach sportowych oraz podczas gry w tenisa stołowego

10:30 – 10:45 – rozgrzewka

10:45 – 11:10 – ćwiczenie elementów technicznych gry

 11:10 – 11:30 – gra na punkty

17.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

10:15 – 10:45 – ćwiczenie elementów technicznych gry

10:45 – 11:00 - część teoretyczna – serwis

1:100 – 11:30 - gra na punkty

 18.08.2023r.

 10:00 – 10:15 – rozgrzewka

 10:15 – 10:45 – ćwiczenie elementów technicznych gry

10:45 – 11:00 – część teoretyczna – odbiór serwisu

 11:00 – 11;30 – gra na punkty

21.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

10:15 – 11;00 – prezentacja wybranych fragmentów treningu przez zawodników EKS Mlexer 

                            uczestników Mistrzostw Polski

11:00 – 11;30 – gry i zabawy

22.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

 10:15 – 10:45 – ćwiczenie elementów technicznych gry

 10:45 – 11:00 – część teoretyczna – taktyka gry

11:00 – 11:30 – gra na punkty

23.08.2023r.

 10:00 – 10;30 – prelekcja na temat zapobieganiu zażywania substancji psychoaktywnych oraz picia

               alkoholu

10:30 – 11;00 – gra na wiele piłek

11:00 – 11;30 – gry i zabawy z piłeczką

 24.08.2023r.

10:00—13:00 – udział w 2 Wakacyjnym Turnieju Tenisa Stołowego organizowany przez MOSiR Elbląg

25.08.2023r.

10:00 – 10:15 –rozgrzewka

10:15 – 10:45 – ćwiczenie elementów technicznych gry z wykorzystaniem automatu do gry

10:45 – 11:00 – część teoretyczna— zalety gry na wiele piłek w doskonaleniu techniki i taktyki gry

11:00 – 11;30 – gra dowolna

28.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

10:15 – 10:45 – ćwiczenie elementów technicznych gry

10:45 – 11:00 – część teoretyczna – rodzaje rotacji i zastosowanie podczas gry

11:00 – 11:30 – gra na punkty

 29.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

10:15 – 10:45 – ćwiczenia elementów technicznych gry

10:45 – 11: 00 – część teoretyczna – koncentracja i wybór piłki do ataku

 11:00 – 11;30 – gra na punkty

30.08.2023r.

10:00 – 10:15 – rozgrzewka

10:15 – 11: 00 – ćwiczenie elementów technicznych gry z sparingpartnerami, /zawodnicy EKS Mlexer/ 11:00 – 11:30 – gra dowolna

 31.08.2023r.

10:00 – 11:15 – gra dowolna
Odwiedzin strony: 817646
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00