Współpraca pomiędzy Energą Grupa Orlen a EKS Mlexer

12.11.2020


EKS Mlexer zawarł umowę o współpracy z Energą Grupa Orlen w ramach działań CRS (społeczna odpowiedzialność biznesu) na okres od 01.10.2020 do 31.10.2021r. W ramach tej umowy klub we współpracy z Energą Grupa Orlen będzie realizował zadanie pn."Wspieranie działań związanych ze sportem amatorskim w tenisie stołowym przy uwzględnieniu rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży" Energa Grupa Orlen jako partner tego zadania przeznaczy środki finansowe dla klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i strojów do tenisa stołowego oraz na koszty udziału w zawodach sportowych. Realizację tego zadania będą wspierać Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 16 i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Odwiedzin strony: 488858
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00