Informacje z Walnego Zebrania Członków Klubu EKS Mlexer

07.10.2020


23 września 2020 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu EKS Mlexer. Podczas spotkania Członkowie dyskutowali o działalności i celach klubu.Tematem wiodącym było szkolenie dzieci i młodzieży oraz drużyny ligowe.

Po wyczerpującej dyskusji podjęto uchwały.

Uchwała nr 1

Sprawozdanie z działalności klubu, przedstawione przez prezesa Mirosława Kozłowskiego, Walne Zebranie Członków przyjęło jednogłośnie. 

Uchwała nr 2

Przedstawione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Janusza Sielskiego sprawozdanie finansowe za rok 2019, Walne Zebranie Członków przyjęło jednogłośnie. 

Uchwała nr 3

Walne Zebranie Członków Klubu, w związku z koniecznością zakupu środków odkażających, podwyższyło składkę miesięczną o 10,00 zł na czas pandemii. 

Przewodniczący zebrania

Mirosław Kozłowski

Odwiedzin strony: 809433
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00