Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR-aktualizacja 24.03.19

18.03.2019


Wyniki I Turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblagu

1

Libura Tomasz

2

Cieśliński Radosław

3

Sala Paweł

4

Dzierżko Wojciech

5

Haracz Andrzej

6

Buczyński Daniel

7

Dziwosz Jacek

8

Geiger  Andrzej

9

Susło Łukasz

10

Kaczmarzyk Arkadiusz

 Regulamin

I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MOSiR wElblągu

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

II. ORGANIZATOR – Elbląski  Klub Sportowy " Mlexer", MOSiR w Elblagu

 

III. MIEJSCE – Hala Sportowo-Widowiskowa ul.Grunwaldzka 135 Elbląg [sala boczna Mlexer]

IV. TERMIN – 23 marzec.2019 r.

Godz 9oo – sala dostępna

godz. 9.oo-9 30 – zgłoszenia

godz 10oo otwarcie i rozpoczęcie turnieju

V. ZGŁOSZENIA - w dniu zawodów - jak powyżej

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:

  1. opłata w wysokości 10 zł. jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem,
  2. turniej ma charakter  otwarty , bez podziału na kategorie wiekowe i inne
  3. w rozstawieniu organizator będzie posiłkował się wynikami Grand Prix Elbląga , i uczestnictwem w ligach PZTS

 

2. Zawodnicy grający w turnieju startują na własną odpowiedzialność z własnym ubezpieczeniem, mając na względzie swój stan zdrowia. Zawodnicy potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na liście startowej, przed turniejem, pod tekstem oświadczenia, które będzie stanowiło integralną część listy startowej. W przypadku osób niepełnoletnich podpis zostaje naniesiony przez opiekuna – rodzica.

3   Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS.

4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się osobiście, potwierdzając to podpisem na liście startowej. Nie mozna zostać zgłoszonym do zawodów przez osobę trzecią

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Sposób przeprowadzenia zawodów zostanie podjęty na miejscu biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń . Intencją organizatora jest przeprowadzenie jak największej ilości gier.

2. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.Interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. Nazwisko sędziego zostanie podane w dniu zawodów.

VIII. NAGRODY

Za zajęcie 1 miejsca Puchar Dyrektora MOSiR

Za Zajęcie miejsc 2-3 –pamiątkowe Puchary

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.

4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

v-prez EKS "Mlexer" Elblag

 

Libura Tomasz

 

Odwiedzin strony: 449994
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00