II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga

10.10.2013


II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga

 

           Zarząd klubu EKS Mlexer wraz z MOSIR w Elblągu zaprasza na II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga, który zostanie rozegrany w dniu 19.10.2013r o godz. 9.00 w hali sportowej na ul. Kościuszki.

Do wzięcia udziału zapraszamy  dzieci, młodzież, osoby starsze oraz zawodników zrzeszonych w PZTS.

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach: OPEN, Weteranów 40- 60, Weteranów 60+, Dzieci do lat 14. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Turniej jest wspaniałą okazją do integracji i zdrowej rywalizacji oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

 Serdecznie zapraszamy.

Regulamin II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Elbląga

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

II. ORGANIZATOR – Elbląski Klub Sportowy " Mlexer", MOSiR w Elblagu

III. WSPÓŁORGANIZATORZY - SPONSORZY – Urząd Miasta,Wójcik - Fabryka Mebli, Spółka Meblowa KAM, Stowarzyszenie "El aktywni".

IV. MIEJSCE – Sala MOSIR w Elblągu ul. Kościuszki 77a.

V. TERMIN - 19 październik 2013 r.
godz. 8.00 – 8.45 - zgłoszenia;
godz. 9.00 – uroczyste otwarcie imprezy – Prezydent Miasta Elbląga;
godz. 9.15 – rozpoczęcie gier w kategoriach: weterani 40-60, weterani 60+, dzieci;
godz. 10.00 - do. 10.30 – zgłoszenia do kat OPEN;
godz. 11.00 – rozpoczęcie turnieju głównego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga (kat OPEN)

VI. ZGŁOSZENIA - w dniu zawodów -jak powyżej

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
- opłata w wysokości 15 zł. jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem (kat. do 14 lat wpisowe = 5zł.);
- zawodnicy którzy chcą wystąpić w dwóch kategoriach wpisowe 20 zł.;
- zawodnicy ligowi podają klasę ligi w której występują (potrzebne do rozstawienia);

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.

2. Podział na Kategorie :

Dzieci - do 14 roku życia (urodzeni w 1998 roku i młodsi);
Weterani - 40 - 60 - przedział wiekowy pomiędzy 40 - 60 lat;
Weterani +60 – zawodnicy którzy ukończyli 60 lat;
Open - wszyscy chętni - bez ograniczeń wiekowych;

3. Jeden zawodnik może wystąpić w turnieju Open i w dowolnym turnieju z podziałem wiekowym.
4. Sędzia główny zawodów – Janusz Sielski.
5. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości uczestników w poszczególnych kategoriach w dniu zawodów.
Preferowany system rozgrywek:
Dzieci, Weterani - system do 2 porażek;
Open - zawody zostaną podzielone na 2 etapy:
I etap - turniej eliminacyjny z podziałem na grupy;
II etap – turniej finałowy i turniej pocieszenia do 2 przegranych;

Turniej eliminacyjny grupowy:
rozgrywki w grupach ok. 4 osobowych systemem każdy z każdym, 2 najlepszych zawodników awansuje do turnieju finałowego, 3 zawodnik przechodzi do turnieju pocieszenia, pozostali zawodnicy odpadają z turnieju.

IX. NAGRODY

1. Kategoria - Dzieci -za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.

2.Kategoria – Weterani 40-60 i 60+ – za zajęcie I do III miejsca puchary.
3.Kategoria - Open nagrody finansowe I miejsce 400zł , II miejsce 300zł , III miejsce 200zł i puchary.
4.Statuetki - dla najlepszego amatora, najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszej zawodniczki
4.1 Definicja amatora na użytek niniejszego turnieju - osoba od 5 lat nie występująca w żadnej z lig PZTS

4.2 Organizator może zorganizować mini turniej w celu wyłonienia najlepszego amatora;

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.

4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

Prezes
EKS "Mlexer" Elblag
Grzegorz Bojanowski

Odwiedzin strony: 542456
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00