TURNIEJ LZS '' O PUCHAR TELEWIZJI OLSZTYN''

23.02.2013


Proponowany skład LKS Mlexer

 

 

 

                  

 

Gr I 2000 i młodsi Julianna Libura / 4 osoby wyłoni turniej 02.03.2012r

Gr II1999-1998 // 4 osoby wyłoni turniej 02.03.2012r

Gr III1997-1995   Grzelak Krystian/Jacek Świtalski/Miłosz Ostrowski/

Gr IV1994-1973  Agata Dziwosz/Andrzej Grzelak , Radosław Cieśliński/Wojciech Wlazło/Piotr Derkowski/       

                                                            Rafał Stasiak/ jeżeli wszyscy wymienieni chcą grać potrzebny turniej    
                                                                                                             w celu     wyłonienia pierwszej czwórki

Gr V1972-1958   Tomasz Libura / Arkadiusz Kaczmarzyk /

Gr VI1959 i starsi  ?Lech Brzeski


REGULAMIN 54 edycji

Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stołowym

O PUCHAR TVP OLSZTYN

I. Cel

- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim

- wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej

- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców środowiska wiejskiego

II. Termin i miejsce

- turnieje gminne do 10.03.2013 w gminach

- turnieje rejonowe I runda 24.03-07.04.2013 do ustalenia

- półfinały 14.04.2013 do ustalenia

- Finał Wojewódzki 21.04.2013 - Ostróda

III. Organizator

- Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS

- Gmina Ostróda

- Samorząd Województwa W-M

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Jednostki Samorządu Terytorialnego, Gminne Zrzeszenia LZS uczestniczące w turnieju

IV. Uczestnictwo

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców oraz członkowie

LZS, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach II ligi i wyższych, organizowanych przez Polski Związek

Tenisa Stołowego (dot. sezonu 2012/2013),

Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Do turnieju będą zakwalifikowani zawodnicy z gmin i klubów Zrzeszenia LZS, w sześciu kategoriach

wiekowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Gr I rocznik 2000 i młodsi/sze/ Gr II rocznik 1999-1998 Gr III rocznik 1997- 1995

Gr IV rocznik 1994-1973

Dodatkowo - Gr V rocznik 1972-1958 oraz Gr VI rocznik 1959 i starsi – rozegrane zostaną od

półfinałów – (dot. mężczyzn), Kobiety po wcześniejszym zgłoszeniu przyjeżdżają bezpośrednio na Finał

- sposób rozegrania - zależenie od ilości uczestników.

V. Sposób przeprowadzenia

Do Turnieju Gmina / Klub może wystawić do 4 zawodników i zawodniczek w jednej grupie wiekowej.

Informacje dot. eliminacji rejonowych podane zostaną w komunikacie organizacyjnym po otrzymaniu

zgłoszeń do Turnieju. Nie dopuszcza się zamian zawodników z danej gminy/klubu w trakcie trwania

turnieju, jak również, uczestnictwa zawodników po opuszczeniu wcześniejszych rund eliminacyjnych.

W Finale Wojewódzkim weźmie udział 8 zawodników/czek / w każdej grupie wiekowej, wyłonionych po 4

zawodników z 2 grup półfinałowych.

Finał wojewódzki i półfinały rozegrane zostaną systemem do 2 przegranych

System gier eliminacji rejonowych jest dowolny po uzgodnieniu z uczestnikami turnieju.

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia gmin/klubów do udziału w turnieju z podaniem ilościowym zawodników z podziałem na

poszczególne grupy wiekowe należy przesłać (wyłącznie emilem) do Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia

LZS w Olsztynie do dnia 10.03.2013 r. email: wmz@lzs.olsztyn.pl)

VII. Punktacja

W zawodach finałowych będzie prowadzona punktacja zespołowa gmin wg punktacji /9 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3

– 2 - l/ O kolejności decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodników jednej gminy w

poszczególnych grupach wiekowych.

VIII. Nagrody.

Gminy za miejsca I – VI w punktacji zespołowej otrzymają puchary, trzech najlepszych zawodników/czek/

w poszczególnych grupach wiekowych otrzyma medale, jak również drobne nagrody rzeczowe.

IX. Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów finałowych i półfinałowych oraz posiłek na zawodach finałowych dla

wszystkich uczestników pokrywają organizatorzy.

Pozostałe koszty w tym organizację turnieju rejonowego pokrywają uczestniczący.

X. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do WMZ LZS.

WMZ LZS

 

 

 

Odwiedzin strony: 497558
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00