50 - lecie klubu Mlexer

23.06.2012
50 - lecie klubu Mlexer

Zarząd Klubu Mlexer Elbląg w związku z 50 - leciem LKS Mlexer, w dniu 23 czerwca 2012r w Zespole Szkól Gospodarczych ul. Królewiecka 128, zorganizował uroczystości związane z tą rocznicą. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, działacze klubu, zawodnicy, trenerzy, sponsorzy oraz inne osobistości.

W czasie obchodów zostały wręczone tytuły Honorowych Członków Klubu, podziękowania dla wieloletnich działaczy, zawodników oraz sponsorów. W tym samym dniu odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu poodsumowujące roczną działalność nowego Zarządu.

 Odwiedzin strony: 817644
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00